قالب بلاگفا و مهین بلاگ دخترانه

زیباترین قالب های فانتزی و شیک روززیرباران منتظر تاکسی بودم،
مرا هل دادی و خودت سوار شدی !
در تاکسی خودت را به خواب زدی
تا سر هر پیچ وزنت را بیندازی روی من !
در اتوبوس خودت را به خواب زدی

تا مجبور نشوی جایت را به من تعارف کنی !
در سینما نیکی کریمی موقع زایمان فریاد کشید
و تو پشت سر من بلندگفتی: "زهر مار!" 
در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت
 فحش خواهر و مادر بود !
در پارک، به خاطر حضور تو
نتوانستم پاهایم را دراز کنم !
نتوانستم به استادیوم بیایم،
چون تو شعارهای آب نکشیده میدادی !
من باید پوشیده باشم تا تو دینت را حفظ کنی!
مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی! 
تو ازدواج نکردی و به من گفتی زن گرفتن حماقت است !
من ازدواج نکردم و به من گفتی ترشیده ام !
عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی !
عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرا بپسندد !
من باید لباس هایت را بشویم و اطو بزنم
تا به تو بگویند خوش تیپ !
من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم
تا به تو بگویند آقای دکتر !
وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن،
گفتی بچه مال مادر است !
 
وقتی خواستی طلاقم بدهی،
گفتی بچه مال پدر است !
نه دیگر من به حقوق خود واقفم،
و برای گرفتن برابری در مقابل تو
 تا به انتها استوار و مستحکم ایستاده ام 
زیرا به هویت خود رسیده ام،
به هیچ وجهی از حق خود نخواهم گذشت
من با تو برابرم،
مرد! احتیاجی ندارم که تو در اتوبوس بایستی
تا من بنشینم...
احتیاجی ندارم که تو نان آور باشی ...
احتیاجی ندارم که تو حامی باشی
خودم آنقدر هستم که حامی خود و نان آورخود باشم ...
با تو شادم آری، اما بدون تو هم شادم! 
من اندک اندک می آموزم که
برای خوشبخت بودن نیازمند مردی که
مرا دوست بدارد نیستم ...
من اندک اندک عزت نفس پایمال شده خود را
باز پس می گیرم.

نوشین رستمی | دوشنبه سی ام مرداد 1391 | 14:49 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
دانلود قالب در ادامه مطلب


برچسب‌ها: قالب شیک, قالب فانتزی, قالب دخترانه جدید, قالب زیبا, قالب غمگین عاشقانه
ادامه مطلب
نوشین رستمی | پنجشنبه بیست و ششم مرداد 1391 | 23:57 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشین رستمی | پنجشنبه بیست و ششم مرداد 1391 | 23:42 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

دانلود قالب در ادامه مطلب


برچسب‌ها: قالب زیبا, قالب شیک, قالب بلاگفا, قالب سبز, قالب دخترانه
ادامه مطلب
نوشین رستمی | سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391 | 0:58 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


دانلود قالب در ادامه مطالب


برچسب‌ها: قالب زیبا, قالب شیک, قالب بلاگفا, قالب قهوه اي, قالب دخترانه
ادامه مطلب
نوشین رستمی | سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391 | 0:51 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _دانلود قالب در ادامه مطلببرچسب‌ها: قالب زیبا, قالب شیک, قالب بلاگفا, قالب سبز, قالب دخترانه
ادامه مطلب
نوشین رستمی | سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391 | 0:42 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _دانلود قالب در ادمه مطلب


ادامه مطلب
نوشین رستمی | یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391 | 10:50 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _دانلود قالب در ادامه مطلب


برچسب‌ها: قالب شیک, قالب دخترانه, قالب زیبا, قالب فانتزی
ادامه مطلب
نوشین رستمی | یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391 | 10:42 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ قالب ســــــــــبز
 

دانلود قالب در ادامه مطلب


برچسب‌ها: قالب شیک, قالب فانتزی, قالب دخترانه جدید, قالب زیبا, قالب سبز
ادامه مطلب
نوشین رستمی | جمعه بیستم مرداد 1391 | 9:55 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ قالب آبـــــــــی

دانلود قالب در ادمه مطلب


برچسب‌ها: قالب شیک, قالب فانتزی, قالب دخترانه جدید, قالب زیبا, قالب ابی
ادامه مطلب
نوشین رستمی | جمعه بیستم مرداد 1391 | 9:41 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


De$iGner: ahmad adidas